उपभोक्ताहरुलाई योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौं

उपभोक्ताहरुलाई योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

(प्रकाशित मिति २०७२/१२/१८ गते)

 

जिल्ला विकास समिति काठमाडौंले चालू आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समिति गठनका लागि चैत्र ७ गतेसम्मको म्याद तोकिएकोमा मन्त्रालयबाट थप केही योजनाका लागि बजेट प्राप्त भएकाले ती योजनाहरु तथा यसपूर्वको सूचना थाहा नपाएर उपभोक्ता समिति गठन हुन वाँकी योजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठन भई सम्झौता गर्न २०७२ चैत्र मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको छ ।

नगरपालिकाहरुले पनि तहाँबाट कार्यान्वयन गर्न पठाइएका योजनामध्ये चैत्रमसान्तसम्म सम्झौता नभएका योजना जि.वि.स.मा फिर्ता पठाईदिनु हुन अनुरोध  गरिन्छ । उपर्युक्त वमोजिम चैत्रमसान्तभित्र पनि उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्पर्क राख्न नआउने योजना कार्यान्वयन गर्न जि.वि.स. वाध्य नहुने कुरा समेत यसै सूचनामार्फत जानकारी गराईन्छ ।

 

जिल्ला विकास समिति, काठमाडौं

Skip to toolbar