जि.वि.स.को मिति २०७३ वैशाख २१ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

जि.वि.स.को मिति २०७३ वैशाख २१ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

निर्णय नं. १

बलम्वु विकास केन्द्रमा रहेको जिल्ला विकास समितको जग्गामा वनेको सटर/टहरा/ भवनको २०७२ श्रावण देखि कुनै भाडा प्राप्त नभएको, ति सटर/टहरा/भवनको लागि भाडा संझौता नविकरण पनि नभएको र टहराको पुरानो ठेकेदारले क्षतिपुर्ति समेत दावी गरेको सन्दर्भ तथा सो स्थानमा रहेको अन्य संरचना र जग्गाको उपयोग के कसरी गर्ने भन्‍ने सम्वन्धमा निर्णयमा पुग्‍न आवश्यक समेत भएकोले निम्‍नानुसारको प्रकृया अवलम्वन गर्ने निर्णय गरियो ।

क) सटर/टहरा/भवन भाडमा लिने पुरानो ठेकेदार (हाल सटर/टहरा/भवन उपयोग गरिरहेको) संग अन्य विषयमा पछि निर्णय भए वमोजिम    हुने गरि हाललाई २०७३ जेठ १५ गते सम्मको भाडा जेठ ७ गते भित्र पुरानै दररेटमा वुझाउन र जेठ १५ गते वाट सटर/टहरा/भवन खाली गर्न सुचित गर्ने ।
ख) आगामी श्रावण १ गते वाट लागु हुने गरि सटर/टहरा/भवन भाडामा लगाउन यथाशिध्र सुचना प्रकाशन गर्ने ।

ग) सम्पत्ति संरक्षणको लागि नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको सहयोग लिने ।

घ) जिल्ला विकास समितिको जग्गामा पुर्व स्विकृती नलिई सटर वनाउने व्यक्तिले माग गरिरहेको क्षतिपुर्ति तथा जिविसको सो स्थानको अन्य जग्गाको उपयोग के कसरी गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्वन्धमा जिविसले यथासिध्र अध्ययन गराउने ।

निर्णय नं २
निम्न लिखित पुलहरुको मर्मत संरक्षणको लागी स्थानीय उपभोक्ताहरुको माग र सम्वन्धित प्राविधिकको राय वमोजिम चालु आ.व ०७२।०७३ को आन्तरिक स्रोत (मर्मत संभार कोष) वाट देहाय बमोजिमको रकम विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।

क) साङ्गलेखोला पुल संरक्षण – फुटुङ्ग/साङ्गला, तारकेश्वर  न.पा रु ३,५०,०००।००
ख) महादेवखोला पुल संरक्षण, कागेश्व‍री न.पा भद्रवास रु ५,१५,०००।००
ग) पुछार घर नजिकको पुल मर्मत संरक्षण,तारकेश्वर न.पा ड, जितपुरफेदी रु ४,००,०००।००

निर्णय नं. ३
यस जिल्लाका संसदिय निर्वाचन क्षेत्रहरुमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालीत योजनाहरुको अनुगमन गर्नका लागी सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रका व्यवस्थापीका सांसद सदस्यज्यूहरु संग समन्वय गरि अनुगमन गर्न २०७३ वैशाख भित्र अनुगमन कार्य प्रारम्भ गर्नाका लागि आवश्यक प्रावन्ध योजना शाखाले मिलाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ४
राजश्व वा‌डफांड तर्फ महानगरपालिका, नगरपालिका, मालपोत कार्यालय समेतसंग समन्वय गरि यथासिध्र प्राप्ति र बाडफाड गर्ने कार्यका लागि वरिष्ठ आ.ले.प अधिकारी श्री गोपाल प्रसाद पोखरेललाई तोक्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ५
भारतीय राजदुतावासको आर्थिक एवं जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक सहयोगमा वुढानिलकण्ठ मन्दिर परिशरमा निर्माणाधिन मठाधिस भवन निर्माणका ठेकेदारले उक्त भवन निर्माणमा सन्तोषजनक कार्य गरेको नपाइएकोले भवन निर्माण कार्य तदारुकताका साथ सम्पन्‍न गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ६
जिल्ला परिषदवाट छनौट भएका रु छ लाख सम्मका योजनाहरुको कार्यान्वयन नगरपालिकाहरु मार्फत गराउने गरि सम्वन्धित नगरपालिकामा पठाइएकोमा उक्त योजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन जिल्ला विकास समितिवाट समेत गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ७
जिल्ला विकास समितिमा रहेका वेरुजुहरुको फछ्यौ्ट गर्ने कार्यका लागि आलेप शाखाले अविलम्व कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन अगाडि वढाउने ।

निर्णय नं ८
वुढानिलकण्ठ न.पा, कपन स्थित निखीलेश्वर पुल निर्माणका वारेमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ सो सम्वन्धमा LRBP  उपभोक्ता समितिसमेत संग छलफल गरि निक्र्यौल गर्ने र यसको संयोजन ई. मुक्तिनाथ दवाडीले गर्ने ।

निर्णय नं ९
उर्जा तर्फका योजनाहरुको कार्यान्वयमा सम्वन्धमा सम्वन्धित उपभोक्ता समितिसमेतको संलग्‍नतामा समन्वय वैठक मिति २०७३/१/२२ गते राख्‍ने निर्णय गरियो ।

Skip to toolbar