जि.वि.स. भवन मर्मत सम्वन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंं

जि.वि.स. भवन मर्मत सम्वन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/०१/२४ गते

सूचनाको लागि यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।

Skip to toolbar