आ.ब. २०७२/०७३ को सामाजिक विकास लक्षित कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी सूचना

नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंको

आ.ब. २०७२/०७३ को सामाजिक विकास लक्षित कार्यक्रम संन्चालन सम्वन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७३ बैशाख ४ गते

यस जिल्ला विकास समितिको चालु आ.ब. २०७२/०७३ को सामाजिक विकास (लक्षितवर्ग) कार्यक्रम तर्फका स्वीकृत कार्यक्रमहरु संचालनकालागि यस जिल्लामा सूचिकृत भएका संघसंस्थाहरुलाई मिति २०७३ साल बैशाख १० गते भित्र यस कार्यालयमा बुझाई सक्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । कार्यक्रमहरुलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । एउटा सस्थाले अधिकतम १ (एक) वटा कार्यक्रमको लागि मात्र आवेदन दिन सक्नेछ । सम्बन्धित विषयमा अनुभव प्राप्त तथा कार्यक्रमको उद्देश्यसंग मेलखाने संस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । प्रस्तावको ढांचा जि.बि.स काठमाडौंको सामाजिक विकास शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
थप जानकारीको लागि :‒ सामाजिक विकास शाखा,जि.बि.स को कार्यालय काठमाडौंमा सम्पर्क राख्न वा जि.बि.स.को Website : www.ddcktm.gov.np मा हेर्न सकिने छ ।

प्रस्तावको ढांचाको लागि यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् 

प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको विवरणका लागि यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।

Skip to toolbar