जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५/१२/२४ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु सिफारिस सम्वन्धी सूचना । अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना जि.स.स. काठमाडौं र स्थानीय तहहरु विच मिति २०७५/१२/०५ गते वसेको समन्वय वैठकको निर्णयहरु प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना । जिससको मिति २०७५/११/०८ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५/११/०५ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, काठमाडौं र नगरपालिकाहरु विच भएको समन्वय वैठकको निर्णय जिससको मिति २०७५/१०/२५ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिससको मिति २०७५/१०/०६ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी सूचना

नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौं

सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी सूचना

जिविस काठमाडौंले काठमाडौं जिल्ला विकास समिति, विषयगत कार्यालय एवं नगरपालिकाहरुवाट चालु आ‍.. २०७/०७ को हालसम्म भए गरेका विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहको स्थिति सम्वन्धमा निम्न मिति, समय र स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुंदा सम्वन्धित सवैको उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

 

मिति : २० वैशाख २७ गते

समय : विहान ११‍.०० वजे

स्थान : टोखा नगरपालिका कार्यालय प्राङ्गणा

 मैजुहिटी, टोखा नगरपालिका वडा नं. १०

 काठमाडौं ।

Skip to toolbar