जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, काठमाडौं र नगरपालिकाहरु विच भएको समन्वय वैठकको निर्णय जिससको मिति २०७५/१०/२५ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिससको मिति २०७५/१०/०६ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, काठमाडौं र नगरपालिकाहरु विच भएको समन्वय वैठक र स्थलगत अनुगमनका निर्णयहरु स्वतः प्रकाशन (PDMS) – दोस्रो त्रैमासिक प्रकाशन (२०७५ कार्तिक-पौष) लिलाम विक्री सम्वन्धी ७ दिने सूचना जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५/९/१८ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु लिलाम विक्री सम्वन्धी १५ दिने सूचना जिससको मिति २०७५/०९/०८ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिससको मिति २०७५/०८/०६ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टि, वालुवा) व्यवस्थापन जिल्ला अनुगमन समितिको मिति २०७५/०३/०५ गते वसेको वैठकका निर्णयहरु

निर्णय नं. १
शंखरापुर नगरपालिका स्थित वज्रयोगिनी वालुवा प्रशोधन उद्योग र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थित अध्याय वालुवा प्रशोधन केन्द्र प्रा.लि.को स.प्र.जि.अ. श्री बासुदेव घिमिरे नेतृत्वको उपसमितिबाट स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । उक्त प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन भएपछि सम्वन्धित नगरपालिकाले उद्योगको अनुगमन गरी उद्योग संचालन गर्न अनुमति दिन उपयुक्त छ भनी सिफारिस गरे पश्चात मात्र उक्त उद्योगहरु संचालनका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने ।

निर्णय नं. २
दर्ता प्रमाणपत्रमा मुलपानी (हालको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका) ठेगाना भएको तर शुरु देखि नै का.म.पा. ३२, जडिवुटीमा संचालनमा रहेको श्री वटुक भैरव प्रा.लि.लाई वैशाख महिनाभित्र प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएकै ठेगानामा स्थानान्तरण हुन वा महानगरको सहमति/स्वीकृती प्राप्त गरी प्रमाणपत्रमा ठेगाना परिवर्तन गरेर हालको स्थानमा संचालन गर्न मिति २०७४/१२/२३ को जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णयबाट मिति २०७५ वैशाखमसान्त म्याद दिइएकोमा हालसम्म पनि उक्त निर्देशन पालना गरेको नपाइएकोले उक्त निर्देशन पालना नगरेसम्म संचालन गर्न रोक लगाउने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि प्रहरी परिसर काठमाण्डौंलाई लेखि पठाउने ।

निर्णय नं. ३
प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र ओसार पासरलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धमा काठमाडौं जिल्लामा संचालनमा रहेका वासिङ्ग, फिरफिरे र खानीहरुका प्रतिनिधिहरुसंग मिति २०७५/०३/०७ गते दिनको ३ वजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने ।

Skip to toolbar