प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टि, वालुवा) व्यवस्थापन जिल्ला अनुगमन समितिको मिति २०७५/०३/३२ गते वसेको वैठकका निर्णय काठमाडौं जिल्लाको दोस्रो जिल्ला सभाको उद्घाटन सम्पन्न काठमाडौं जिल्लाको दोस्रो जिल्ला सभाको उद्घाटन समारोहमा हार्दिक निमन्त्रणा निजि आवास अनुदान वितरणको प्रगति विवरण (२०७५ असार २५ गतेसम्मको) जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौंको पुराना मालसामान लिलाम बढावढ बिक्री गर्ने सम्वन्धी १५ दिने सूचना प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टि, वालुवा) व्यवस्थापन जिल्ला अनुगमन समितिको मिति २०७५/०३/०५ गते वसेको वैठकका निर्णयहरु निजि आवास अनुदान वितरणको प्रगति विवरण (२०७५ जेठ मसान्तसम्म) जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५/०२/२८ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु स्वतः प्रकाशन ब्यबस्थापन प्रणाली (PDMS) वमोजिमको तेस्रो त्रैमासिक (२०७४ माघ-चैत्र) को प्रतिवेदन २०७४ चैत्र ३० गतेसम्मको निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टि, वालुवा) व्यवस्थापन जिल्ला अनुगमन समितिको मिति २०७५/०३/०५ गते वसेको वैठकका निर्णयहरु

निर्णय नं. १
शंखरापुर नगरपालिका स्थित वज्रयोगिनी वालुवा प्रशोधन उद्योग र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थित अध्याय वालुवा प्रशोधन केन्द्र प्रा.लि.को स.प्र.जि.अ. श्री बासुदेव घिमिरे नेतृत्वको उपसमितिबाट स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । उक्त प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन भएपछि सम्वन्धित नगरपालिकाले उद्योगको अनुगमन गरी उद्योग संचालन गर्न अनुमति दिन उपयुक्त छ भनी सिफारिस गरे पश्चात मात्र उक्त उद्योगहरु संचालनका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने ।

निर्णय नं. २
दर्ता प्रमाणपत्रमा मुलपानी (हालको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका) ठेगाना भएको तर शुरु देखि नै का.म.पा. ३२, जडिवुटीमा संचालनमा रहेको श्री वटुक भैरव प्रा.लि.लाई वैशाख महिनाभित्र प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएकै ठेगानामा स्थानान्तरण हुन वा महानगरको सहमति/स्वीकृती प्राप्त गरी प्रमाणपत्रमा ठेगाना परिवर्तन गरेर हालको स्थानमा संचालन गर्न मिति २०७४/१२/२३ को जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णयबाट मिति २०७५ वैशाखमसान्त म्याद दिइएकोमा हालसम्म पनि उक्त निर्देशन पालना गरेको नपाइएकोले उक्त निर्देशन पालना नगरेसम्म संचालन गर्न रोक लगाउने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि प्रहरी परिसर काठमाण्डौंलाई लेखि पठाउने ।

निर्णय नं. ३
प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र ओसार पासरलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धमा काठमाडौं जिल्लामा संचालनमा रहेका वासिङ्ग, फिरफिरे र खानीहरुका प्रतिनिधिहरुसंग मिति २०७५/०३/०७ गते दिनको ३ वजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने ।

Skip to toolbar