जि.स.स. र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु विच २०७४/०८/०५ गते भएको समन्वय वैठकको निर्णयहरु काठमाडौं जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुको सम्पर्क विवरण निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण (कात्तिक ३० सम्म) निजि जग्गा व्यवस्थापन सम्वन्धमा जिल्ला अनुगमन समितिको मिति २०७४/०७/१६ गतेको वैठकको निर्णानुसार महा/नगरपालिकाहरुलाई परिपत्र । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको Online System मा प्रविष्टि सम्वन्धमा । निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण (कार्तिक २३ गतेसम्मको) मिति २०७४/०७/२० गते वसेको समन्वय वैठकको निर्णयहरु :-जि.स.स.पदाधिकारी, विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुखहरु एवं प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/प्रतिनिधिहरु सहित मिति २०७४/०७/२० गते वसेको समन्वय वैठकको निर्णयहरु कर्मचारी विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौं र महा/नगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुसंगको समन्वय वैठकमा गरिएको प्रस्तुति-२०७४/०७/२० जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७४/०७/१६ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

चमेना गृह सन्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौं

चमेना गृह सन्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति  २०७४/०४/२२

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ववरमहलको हाता भित्र रहेको चमेना गृह व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने भएकोले चमेना गृह संचालन गर्न इच्छुक फर्म/कम्पन्नी वा व्यक्तिले चमेना गृहको मासिक भाडा रु २०,०००।०० (विजुली, पानी वाहेक) वुझाउने गरि कार्यालयलाई के कति दर रेटमा खाना, खाजा एवं चिया खुवाउने हो सो कुरा खुलाई चमेना गृहको वार्षिक भाडा वापतको हुने रकमको ५ प्रतिशतले हुने रकम यस कार्यालयको धरौटी खाता नं १२०४७०५०५१०३०५२४ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर साथ राखी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र रु १०००।०० फिर्ता नहुने गरि नगदी रसिद काटी रितपुर्वकको सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राप्त प्रस्ताव १६ औ दिनको १.०० वजे यस कार्यालयमा उपलव्ध प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ । प्राप्त प्रस्तावहरु स्विकृत गनर्,े नगर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सुरक्षित रहने छ । विस्तृत जानकारीका लागि कार्यालयको राजश्व शाखामा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ ।

Skip to toolbar