जि.स.स. को मिति २०७५/०१/०७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु मिति २०७४/१२/२८ गते मकवानपुर र काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु एवं सरोकारवालाहरु विच वसेको समन्वय वैठकको निर्णयहरु २०७४ चैत्र २५ गतेसम्मको निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण मिति २०७४/१२/२६ गते वसेको कर्मचारी वैठकको निर्णयहरु चल/अचल सम्पत्तिको विवरण उपलव्ध गराईदिने वारे । काठमाडौं जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरुको सम्पत्ति, दायित्व तथा वजेट स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने सम्वन्धमा जि.स.स. प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा वसेको जिल्ला स्तरीय उपसमितिको वैठकको निर्णयहरु बेरुजु फछर्यौट सम्वन्धी सरहाना एवं निर्देशन सम्वन्धमा । स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्वन्धी व्यवस्था, २०७४ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टि, वालुवा) व्यवस्थापन जिल्ला अनुगमन समितिको मिति २०७४/१२/२३ गते वसेको वैठकका निर्णयहरु न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुका लागि २ दिने तालिम सम्पन्न

चालु आ.व. २०७३/०७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौं

चालु आ.व. २०७/०७ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं जिल्लाको चालु आ.व. २०७३/०७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम मिति २०७३ मंसीर २७ गते काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीज्यूको सभापतित्व तथा काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीमनाथ दवाडीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरु, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतज्यूहरु, जिल्ला स्तरीय कार्यालयका प्रमुख एंव प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मी लगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थितीमा ववरमहल स्थित जि.वि.स.को सभाकक्षमा  सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा सवै नगरपालिका एवं विषयगत निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले आ-आफ्नो कार्यालयले प्रथम चौमासिक अवधिमा भए गरेका कार्यहरुको प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

20161212_114435 20161212_114459 20161212_114510 20161212_114533 20161212_114548 20161212_114616 20161212_114625 20161212_120324 20161212_121221 20161212_121850 20161212_124355 20161212_130530 20161212_131312 20161212_132158 20161212_132556 20161212_132916 20161212_134728 20161212_134753 20161212_134804 20161212_135253

Skip to toolbar