स्था.पू.वि.सा.कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको स्थानीय तहगत विवरण स्वतः प्रकाशन (PDMS) – पहिलो त्रैमासिक प्रकाशन (२०७५ श्रावण-असोज) प्रतिनिधि/राष्ट्रिय/प्रदेश सभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र रोज्‍ने सम्वन्धी जानकारी पत्रको नमुना स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली- २०७५ जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंको स्वामित्वमा चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १२ वलम्वुमा रहेको खाली जग्गा भाडामा दिने सम्वन्धी सूचना स्थानीय तहहरुको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न निजि आवास अनुदान वितरणको प्रगति विवरण (२०७५ भाद्र २५ गतेसम्मको) काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको प्रस्तुतिकरण ढांचा जि.स.स.को मिति २०७५ भाद्र ७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जि.स.स.को मिति २०७५ श्रावण ७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

जि.स.स.को मिति २०७५ भाद्र ७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

निर्णयहरु:

१)  बलम्वु विकास केन्द्रको जग्गा सम्वन्धमा मिति २०७५/०४/२९ गतेको वैठकबाट उपप्रमुख श्री सरिता दाहालज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन वैठकमा अवगत भयो । आगामी वैठकमा समितिले दिएका सुझावहरुका सम्वन्धमा विस्तृत छलफल गरी के कसरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिने ।

२) भारतीय दुतावासको सहयोगमा प्राप्त वजेटबाट जिल्ला समन्वय समिति/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको व्यवस्थापनमा निर्माण व्यवसायी श्री शिवाको/अमर/कोजु जे.भि.ले कवोल गरेको रकम रु. ४,३८,१०,६०४।६९ बाट वुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नंं ७ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको एकल महिला (छहारी भवन) को शुरु ईष्टिमेट हुंदा ५ करोड भन्दा वढी लागत लाग्ने भएको तर भारतिय दुतावासबाट संचालन हुने आयोजनाको लागि ५ करोडको सिमा भित्र रही ल.ई. पेश गर्नु पर्ने भएकोले केही आइटमहरु कटाई ५ करोड भित्र पर्ने गरी ठेक्का व्यवस्थापन भएको । सोही अनुसार ठेकेदारले तोकिए बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी भवन हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको तर भवन संचालनको लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका कार्यहरु (कम्पाउण्ड वाल, Shed को केही भाग, शौचालय, कोठाहरुको विद्युतीय वायरिङ्गका कार्यहरु र Ground तथा Basement मा माटो भरी फिनिसिङ्ग गर्ने) वाँकी नै रहेकोले त्यस भवनलाई उद्देश्य अनुरुप प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले वाँकी कार्य सम्पन्न गर्न प्राविधिकबाट पेश भएको लागत अनुमान वमोजिमको रकम रु. ६१,४१,७८९।०० वजेट व्यवस्थाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

३)  गत आ.व. २०७४/०७५ मा स्थानीय तहहरुबाट भएको कार्यहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्ने कार्य २०७५ असोज पहिलो हप्ता भित्र सम्पन्न गर्ने । सो कार्यका लागि जि.स.स.ले आवश्यक तयारीका कार्यहरु गर्ने ।

४) जि.स.स. महासंघको सदस्यता शुल्क, वक्यौता शुल्क र अन्य अनुदान रकम उपलव्ध गराउन मिति २०७५/०५/०५ मा अपिल गरेकोमा जिल्ला समन्वय समितिमा पदाधिकारीहरु वहाल हुनु भए पश्चातको अवधि (आ.व. २०७४/०७५ र आ.व. २०७५/०७६) को सदस्य शुल्क रकम रु. ५०,०००।०० (पचास हजार) जि.स.स.को आन्तरिक कोषबाट उपलव्ध गराउने । उक्त अवधि भन्दा अगाडिको यस कार्यालयबाट वुझाउन वांकी सदस्य शुल्क र वक्यौता शुल्क मिनाहा गरिदिन जिल्ला समन्वय समिति महासंघलाई अनुरोध गर्ने ।

Skip to toolbar