सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौं

सुचना अधिकारी

श्री प्रविण प्याकुरेल

ठेगाना: बबरमहल, काठमाडौं

फोन: 014254697, 014253519, 01425106, 014249727, 014249726, 014253678

ईमेल: ddckathmandu@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar