स्वतः प्रकाशन ब्यबस्थापन प्रणाली (PDMS) वमोजिमको तेस्रो त्रैमासिक (२०७४ माघ-चैत्र) को प्रतिवेदन २०७४ चैत्र ३० गतेसम्मको निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण जि.स.स. को मिति २०७५/०१/०७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु मिति २०७४/१२/२८ गते मकवानपुर र काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु एवं सरोकारवालाहरु विच वसेको समन्वय वैठकको निर्णयहरु २०७४ चैत्र २५ गतेसम्मको निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण मिति २०७४/१२/२६ गते वसेको कर्मचारी वैठकको निर्णयहरु चल/अचल सम्पत्तिको विवरण उपलव्ध गराईदिने वारे । काठमाडौं जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरुको सम्पत्ति, दायित्व तथा वजेट स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने सम्वन्धमा जि.स.स. प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा वसेको जिल्ला स्तरीय उपसमितिको वैठकको निर्णयहरु बेरुजु फछर्यौट सम्वन्धी सरहाना एवं निर्देशन सम्वन्धमा । स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्वन्धी व्यवस्था, २०७४

छात्रवृत्ति वितरण सम्वन्धी सूचना

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौं

छात्रवृति वितरण सम्वन्धी सूचना

 यस कार्यालयवाट आव्हान भएको सूचना बमोजिम पर्न आएका निवेदनहरु मध्येवाट काठमाडौ‌ जिल्लाको सामुदायिक उ.मा.वि/क्याम्पसमा कक्षा ११ र स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्ने  छात्र छात्राहरुलाई उच्च अ‌ङ्कका आधारमा  आ.व. २०७३-०७४ को लागि जिसस काठमाडौंको सभाकक्षमा निम्न मिति समय र स्थानमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुंदा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने छात्र छात्राहरुले क्याम्पस/उ.मा.विको परिचय पत्र र विद्यार्थी वा अभिभावकको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुनुहुन सरोकारवालाहरु सवैको जानकारी लागि सूचित गरिन्छ ।

मिति ः २०७४ भाद्र २५ गते आईतवार

समय  ः दिनको ११.०० वजे

स्थान ः जि.स.स.को सभाकक्ष

बबरमहल, काठमाडौं

छात्रवृतिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण

 

 

Skip to toolbar