जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिवाट मिति २०७४/०६/०२ गतेसम्म काठमाडौं जिल्लाका महा/नगरपालिकाहरुमा खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण चालु आ.व. २०७४/०७५ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी सूचना आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न छात्रवृति वितरण कार्य सम्पन्न छात्रवृत्ति वितरण सम्वन्धी सूचना जि.स.स काठमाडौं (साविक जिविस) न्यूशकास (MCPM) मा ७८ अंक प्राप्त गरी पहिलो श्रेणीमा सफल वालुवा ढुंगा व्यवस्थापनका लागि मिति २०७४/५/१२ गते वसेको वैठकको निर्णय काठमाडौं जिल्लाको आ.व. २०७४/०७५ को लागि नमूना दररेट “घ” वर्गको निर्माण व्यवसाय ईजाजत पत्र दर्ता र नविकरण सम्वन्धमा बाढी पिडितहरुको सहयोगका लागि कर्मचारी वैठकवाट भएको निर्णय

छात्रवृत्ति वितरण सम्वन्धी सूचना

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौं

छात्रवृति वितरण सम्वन्धी सूचना

 यस कार्यालयवाट आव्हान भएको सूचना बमोजिम पर्न आएका निवेदनहरु मध्येवाट काठमाडौ‌ जिल्लाको सामुदायिक उ.मा.वि/क्याम्पसमा कक्षा ११ र स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्ने  छात्र छात्राहरुलाई उच्च अ‌ङ्कका आधारमा  आ.व. २०७३-०७४ को लागि जिसस काठमाडौंको सभाकक्षमा निम्न मिति समय र स्थानमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुंदा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने छात्र छात्राहरुले क्याम्पस/उ.मा.विको परिचय पत्र र विद्यार्थी वा अभिभावकको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुनुहुन सरोकारवालाहरु सवैको जानकारी लागि सूचित गरिन्छ ।

मिति ः २०७४ भाद्र २५ गते आईतवार

समय  ः दिनको ११.०० वजे

स्थान ः जि.स.स.को सभाकक्ष

बबरमहल, काठमाडौं

छात्रवृतिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण

 

 

Skip to toolbar