निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण (पौष ३० गतेसम्म) चालु आ.व. मा जि.स.स.मा दर्ता/नविकरण भएको “घ” वर्गको ईजाजत पत्रको विवरण जि.स.स. र नगरपालिकाका प्रमुखहरु विच २०७४/०९/२१ गते भएको समन्वय वैठकको निर्णयहरु जि.स.स. को मिति २०७४/०९/०७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जि.स.स. र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु विच २०७४/०९/०५ गते भएको समन्वय वैठकको निर्णयहरु करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी सूचना निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण (पौष १९ गतेसम्म) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार जि.स.सलाई प्रत्यायोजन भएको सम्वन्धमा चालु आ.व. २०७४/०७५ को रजिष्ट्रेशन दस्तुर वांडफाड सम्वन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको परिपत्र

छात्रवृत्ति वितरण सम्वन्धी सूचना

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौं

छात्रवृति वितरण सम्वन्धी सूचना

 यस कार्यालयवाट आव्हान भएको सूचना बमोजिम पर्न आएका निवेदनहरु मध्येवाट काठमाडौ‌ जिल्लाको सामुदायिक उ.मा.वि/क्याम्पसमा कक्षा ११ र स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्ने  छात्र छात्राहरुलाई उच्च अ‌ङ्कका आधारमा  आ.व. २०७३-०७४ को लागि जिसस काठमाडौंको सभाकक्षमा निम्न मिति समय र स्थानमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुंदा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने छात्र छात्राहरुले क्याम्पस/उ.मा.विको परिचय पत्र र विद्यार्थी वा अभिभावकको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुनुहुन सरोकारवालाहरु सवैको जानकारी लागि सूचित गरिन्छ ।

मिति ः २०७४ भाद्र २५ गते आईतवार

समय  ः दिनको ११.०० वजे

स्थान ः जि.स.स.को सभाकक्ष

बबरमहल, काठमाडौं

छात्रवृतिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण

 

 

Skip to toolbar